Актуальні питання медсестринства в психіатрії і наркології

Кафедра психіатрії, наркології та медичної психології

Відповідальний за впровадження – ас. Білоус Володимир Сергійович

Навчальна дисципліна “Актуальні питання медсестринства в психіатрії і наркології” є сучасною навчальною програмою. Значну увагу приділено питанням професійної діяльності медичної сестри в роботі з пацієнтами психіатричного та наркологічного профілю. У процесі навчання студенти ознайомлюються з  сучасними уявленнями про психіатричні та наркологічні хвороби, а також психопатологічні феномени, симптоми і синдроми, що їх спостерігають при різних психічних розладах. Вивчаєтсья роль, місце і завдання медичної сестри під час надання допомоги психічно хворим людям.

Мета вивчення предмету “Актуальні питання медсестринства в психіатрії і наркології” – вміти призначати невідкладну медичну допомогу при тяжких психічних розладах. Визначати тактику ведення хворих з психічними розладами, визначати у комплексі етіологічні фактори, патогенетичні механізми перебігу та клінічних проявів психічних і психосоматичних розладів, використовувати методи профілактики психічних і психосоматичних розладів, ставити попередній (медсестринський) діагноз психічних і психосоматичних розладів.

Під час вивчення дисципліни студент стає безпосереднім учасником процесу надання медичної допомоги пацієнтам психічного профілю від моменту їх надходження у стаціонар, обстеження психічного статусу, постановки діагнозу, призначення адекватного лікування до моменту їх виписування із клініки і реабілітації. Завдяки такій системі студент оволодіває професійними практичними навичками. На практичному занятті кожний студент самостійно під керівництвом викладача спостерігає хворих. Робота студентів включає такі індивідуальні творчі завдання, як проведення аналізу ефективності використання різних лікарських препаратів, методів діагностики і лікування, вивчення наукової літератури.