Актуальні питання медичного товарознавства

Кафедра управління та економіки фармації з технологією ліків

Відповідальний за впровадження – доц. Равлів Ю.А.

Актуальні питання медичного товарознавства як навчальна дисципліна: а) базується на попередньо вивчених студентами в середній загальноосвітній школі таких предметів як “Математика”, “Математична статистика”, що сприяють у оцінці якості товарів. “Фізики”, “Хімії”та “Біології”, оскільки багато споживчих властивостей товарів за своєю природою є хімічними та фізичними.

б) забезпечує високий рівень організаційно-економічної підготовки фахівців магістерського рівня;

в) закладає студентам фундамент для подальшого засвоєння ними знань із профільних теоретичних і клінічних професійно-практичних дисциплін.

Вивчення медичного та фармацевтичного товарознавства формує підготовку магістрів до професійного виконання робіт з постачання лікувальних установ, аптечної мережі і населення товарами медичного призначення через мережу лікарняних, між лікарняних аптек, магазинів «Медтехніка» та «Оптика». Методом вивчення споживчих властивостей товарів є комплексний соціально-економічний і природничо науковий системний підходи, що передбачають широке використання відомостей і даних різних галузей науки, тісний взаємозв’язок з ними.

У результаті вивчення дисципліни «Актуальні питання медичного товарознавства» студент повинен знати:

 • Категорії та види нормативної документації на медичні та фармацевтичні товари;
 • Об’єкти стандартизації в медицині та фармації;
 • Галузь дії стандартів на медичні та фармацевтичні товари;
 • Структуру та основні розділи Державних реєстраторів та класифікаторів;
 • Основні показники, за якими аналізують асортимент;
 • Класифікацію та вимоги до упаковки та її основних компонентів;
 • Основні вимоги до тари та пакувальних матеріалів;
 • Основні показники для проведення товарознавчого аналізу упаковки;
 • Методи нанесення штрихового коду;
 • Фізико-хімічні властивості фармацевтичних товарів;
 • Товарознавчу процедуру щодо приймання фармацевтичних товарів та оформлення документації;
 • Основні цілі, етапи та задачі товарознавчого аналізу;
 • Основи матеріалознавства;
 • Види класифікації товарів;
 • Асортимент товарів;
 • Структуру та основні розділи нормативних документів.