Актуальні питання медичної ембріології

Кафедра гістології та ембріології

Відповідальний за впровадження – проф. Небесна З.М.

Дисципліна медична ембріологія сфокусована на клінічних аспектах ембріології. Метою вивчення цієї дисципліни є оволодіння студентами знаннями з основних закономірностей ембріогенезу людини, які можуть бути використанні для діагностики, лікування та профілактики вад розвитку, що залишаються головною причиною дитячої смертності та каліцтва. Розуміння впливу факторів зовнішнього середовища, таких як вірусів, радіації чи хімічних речовин та генетичних причин, які провокують виникнення вроджених аномалій, освіченими медичними працівниками зможе в значній мірі забезпечити профілактику вроджених вад.