Актуальні питання отохірургії

Кафедра отоларингології та офтальмології

Відповідальний за впровадження: проф. О.І. Яшан

Значний прогрес у методах хірургічного відновлення слуху при захворюваннях зовнішнього, середнього та внутрішнього вуха зумовлює необхідність знань та навичок сучасних методів хірургічної реабілітації та новітніх матеріалах, що застосовуються при операціях на вусі.