Актуальні питання паліативної допомоги онкохворим

Кафедра онкології, променевої діагностики і терапії та радіаційної медицини

Відповідальний за впровадження: доц. Угляр Ю.В.

Паліативне лікування – це усебічна кваліфікована медична допомога
невиліковному хворому і членам його родини на етапі неконтрольованого прогресування захворювання.
Паліативне лікування проводиться невиліковним онкологічним хворим, а також невиліковним хворим, які постраждали в результаті травми або тяжкої не пухлинної патології.
Паліативна допомога включає також елементи медичної і соціальної
реабілітації, спрямованої на підтримку максимально можливої фізичної і духовної активності хворого на усіх етапах перебігу захворювання.