Актуальні питання трансфузіології 

Кафедра загальної хірургії

Відповідальний за впровадження – доц. Фіра Д.Б.

Короткий опис дисципліни – вивчення основних актуальних питань
трансфузіології формує засади подальшого вивчення, вдосконалення та
використання отриманих знань студентом в клінічній практиці
внутрішніх хвороб, інфекційних хвороб, хірургії, педіатрії, онкології,
анестезіології та інтенсивної терапії, що передбачає інтеграцію з ними “по
вертикалі” та формування умінь застосовувати знання з трансфузіології в
процесі подальшого навчання та у професійній діяльності. В процесі
вивчення дисципліни студент набуває навички проведення трансфузії крові,
її компонентів та препаратів, кровозамінників, починаючи з підготовки
хворого до трансфузії і закінчуючи спостереженням за хворим після
переливання із заповненням відповідної документації; навчається
своєчасно розпізнавати перші симптоми гемолітичних і негемолітичних
реакцій та ускладнень, здобуває навички організації та надання невідкладної
медичної допомоги у випадку їх виникнення, виконувати необхідні медичні
маніпуляції, дослідження і проби з метою недопущення цих реакцій та
ускладнень.