Актуальні питання церебро-васкулярної патології

Кафедра неврологія

Відповідальні за впровадження – проф. Шкробот С.І., доц. Салій З.В.