Актуальні питання виготовлення незмінних ортопедичних конструкцій

Кафедра ортопедичної стоматології

Відповідальний за впровадження: проф. Гасюк П.А.

На сучасному етапі розвитку ортопедичної стоматології перед лікарями постає завдання не тільки відновити цілісність зубів і зубних рядів, а й разом із тим забезпечити відновлення жувальної та мовної функцій зубощелепного апарату саме в комплексі з високими естетичними показниками готових реставрацій. Підвищення ефективності ортопедичного лікування проводиться в таких напрямах: удосконалюються методики виготовлення незнімних протезів, розробляються нові матеріали, змінюються принципи виготовлення протезів.
На сучасному етапі розвитку ортопедичної стоматології для заміщення дефектів твердих тканин зубів та зубних рядів усе ширше використовуються прогресивні комп’ютерні технології обробки даних і керування процесами автоматизованого виробництва конструкцій. Із цією метою застосовуються програмні модулі зі зручним графічним інтерфейсом для автоматизованої взаємодії завдань проектування та виробничих комплексів.
Технології автоматизованого проектування (computer aided design – CAD), автоматизованого виробництва (computer aided manufacturing – CAM) та автоматизованої розробки або конструювання (computer aided engineering – CAE) пов’язані між собою та мають назву систем автоматичного проектування.
Таким чином, у сучасній стоматології все ширше впроваджується методика виготовлення конструкцій протезів із залученням різноманітних
унікальних апаратно-програмних комплексів планування.