Актуальні питання загальної хірургії

Кафедра загальної хірургії

Відповідальний за впровадження – доц. Фіра Д.Б.

«Загальна хірургія» є базовою клінічною дисципліною при вивченні якої студенти набувають знання про: організацію санітарно-епідемічного режиму в хірургічній клініці; використання перев’язочного матеріалу (десмургії); кровотечу і способи її тимчасової та
кінцевої зупинки; трансфузію компонентів донорської крові, ускладнення гемотрансфузії та їх профілактику; основи анестезіології та реаніматології; клініку, діагностику, першу медичну допомогу, принципи лікування при травматичних ушкодженнях; загальні питання хірургічної інфекції; клініку, діагностику, лікування, профілактику окремих видів хірургічної інфекції; основи трансплантології, основи клінічної онкології; методології обстеження хірургічного хворого.