Установчі документи

Інформація
про участь представників кафедри первинної медико-санітарної допомоги та загальної практики-сімейної медицини в роботі Громадської організації «Асоціація сімейних лікарів Тернопільської області»
Громадська організація «Асоціація сімейних лікарів Тернопільської області» зареєстрована Реєстраційною службою Тернопільського міського управління Тернопільської області наказ № 54/7 від 26.03.2014 року, Свідоцтво № 1417318 згідно із рішенням установчих зборів засновників від 07.03.2014 року.

Професійне об’єднання нараховує 327 членів. Президентом АСЛ є головний позаштатний спеціаліст з питань сімейної медицини департаменту охорони здоров’я Тернопільської ОДА Ткач О.О, віце-президентом – завідувач кафедри первинної медико-санітарної допомоги та загальної практики-сімейної медицини «ДВНЗ Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України» професор Бабінець Л.С., секретарем – доцент кафедри первинної медико-санітарної допомоги та загальної практики-сімейної медицини «ДВНЗ Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України» – Боровик І.О.

«Асоціація сімейних лікарів Тернопільської області» була створена з метою сприяння реформуванню первинної ланки системи охорони здоров’я шляхом впровадження форми обслуговування населення на засадах сімейної медицини.

Члени ГО «АСЛ» працюють в напрямку пришвидшення впровадження лікарського самоврядування, надання реальних прав професійним асоціаціям щодо основних засад організації роботи лікаря, зокрема, лікаря загальної практики-сімейної медицини, із закріпленням на законодавчому рівні шляхом прийняття закону «Про лікарське самоврядування» та інших законодавчих актів.
Діяльність науковців ТДМУ – членів ГО «АСЛ» спрямована на консолідацію зусиль із забезпечення належного професійного рівня сімейних лікарів з урахуванням міжнародних стандартів, досвіду колег з інших областей та реалій сьогодення.

Для забезпечення безперервного професійного зростання в рамках діяльності асоціації щоквартально відбуваються науково-практичні конференції, на яких висвітлюються інновації медичної науки, ознайомлення з новими нормативними документами МОЗ України, відбувається обговорення актуальних питань практики (анкетування) та обмін досвідом.

Члени ГО «АСЛ» активно проводять роботу по розробці та впровадженню медичних стандартів та протоколів, запропонованих МОЗ України, в практику лікувальних закладів первинної медико-санітарної допомоги, а також у викладацький процес.
Важливою складовою роботи науковців є впровадження інтегративного підходу до формування алгоритмів діагностики, лікування та профілактики основних нозологій шляхом посилення можливостей академічної медицини альтернативними напряками її – фітотеріпії, рефлексотерапії, інформотерапії, гомеопатії, нутріциології та ін. – з науковим обгрунтуванням до такого підходу.
Стало доброю традицією завершувати зібрання врученням цінних подарунків найбільш активним членам асоціації.

Вимогою часу є підготовка спеціаліста, здатного забезпечити багатопрофільну амбулаторну медичну допомогу на сучасному рівні. Саме тому зусилля викладачів нашого університету спрямовані на створення та оптимізацію системи медичної освіти в плані формування ментальності сімейного лікаря як організатора маршруту пацієнта, відповідального за рівень здоров’я прикріпленого населення.
У ході науково-практичної конференції з міжнародною участю «Обіг контрольованих препаратів у практиці сімейного лікаря» (17-18 вересня 2015 року у м. Ірпінь Київської області), яку було проведено під патронатом МОЗ України, Міжнародного Фонду «Відродження», ВГО «Українська асоціація сімейної медицини» (УАСМ) відбулось засідання Правління ВГО «Українська асоціація сімейної медицини», де були вирішені організаційні питання та обрано актив Асоціації. Члени тернопільської делегації увійшли до активу УАСМ. Керівником департаменту наукової діяльності було обрано проф. Бабінець Л.С., яка представила своє бачення основних напрямків розвитку науки за фахом «загальна практика-сімейна медицина». Також її було обрано одним з трьох офіційних представників УАСМ у EURACT (Європейська організація викладачів сімейної медицини). Ткач О.О. увійшов до робочої групи департаменту менеджменту УАСМ, який очолив Надутий К.О. Проф. Бабінець Л.С. і доц. Боровик І.О. запропонували взяти за основу для створення державної програми викладання сімейної медицини на додипломному рівні оригінальну мультидисциплінарну робочу програму кафедри ПМСД та ЗПСМ ТДМУ, увійшовши до робочої групи департаменту освіти УАСМ, яку очолила проф. Хіміон Л.В.
Бабінець Л.С та Боровик І.О брали участь в розробці та є співавторомами Наскрізної Програми підготовки студентів медичних факультетів та лікарів – інтернів для оволодіння практичними навичками та методиками, необхідними для подальшої роботи на посадах лікарів «Загальної практики – сімейної медицини» Київ, 2015.

В роботі ГО «АСЛ» велика увага приділяється співпраці з іншими професійними організаціями, зокрема в питаннях підготовки кадрів, безперервної професійної освіти, атестуванні медичних працівників, організації семінарів, конференцій тощо.

Працівники кафедри, члени ГО «АСЛ» є активними дописувачами журналів «Бібліотека сімейного лікаря» та «Сімейна медицина», де регулярно висвітлюють сучасні матеріали та методи лікування, а також новітні медичні технології, які є найбільш актуальними в роботі лікаря загальної практики – сімейної медицини. Віце-президент ГО «АСЛ» – завідувач кафедри первинної медико-санітарної допомоги та загальної практики-сімейної медицини «ДВНЗ Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України» професор Бабінець Л.С. є членом редакційної ради журналів «Бібліотека сімейного лікаря» та «Сімейна медицина».
За патронатом Громадської організації «Асоціація сімейних лікарів Тернопільської області» неодноразово проводились заходи по наданню фінансової підтримки та передачі матеріальних цінностей військовослужбовцям та медичним працівникам Тернопільської області, що перебувають в зоні АТО.

Викладачі кафедри доносять професійну інформацію через публікації у місцевих та всеукраїнських виданнях. Ідея впровадження інституту сімейного лікаря та лікарського самоврядування у сімейній медицині активно доводиться до громадськості шляхом постійних виступів в ефірі місцевих засобів інформації. Викладачі кафедри є частими гостями студій радіо та телебачення.