Аспекти клінічного акушерства і гінекології в медсестринстві 

Кафедра акушерства та гінекології №2

Відповідальний за впровадження – Багній Н.І., Петренко Н.В.

Кінцевою метою дисципліни є опанування студентами основних знань і умінь для забезпечення вирішення певних завдань практичної, організаційної та виконавської діяльності в умовах стаціонару, поліклініки, амбулаторії, оздоровчих закладів або вдома за стандартними методиками дотримуючись відповідних медичних та етичних норм, шляхом прийняття обгрунтованого рішення вміти надати відповідну допомогу в тій чи іншій акушерській та гінекологічній ситуації, здійснювати догляд за акушерськими та гінекологічними пацієнтками.

Ознайомити студентів з принципами надання акушерської та гінекологічної допомоги в Україні. Основна увага приділяється організації роботи медичних сестер в акушерському та гінекологічному стаціонарі та маніпуляційному кабінеті жіночої консультації.