Безпечний лікарняний простір

Кафедра клінічної імунології, алергології та загального догляду за хворими

Відповідальний за впровадження – ас. Бойчак М.В.

Ретельне дотримання належного санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму лікарні, правил асептики і антисептики, особистої гігієни персоналу і хворих є важливою передумовою створення безпечного лікарняного простору і профілактики внутрішньолікарняних інфекцій, які налічують велику кількість інфекційних захворювань, характеризуються значною поширеністю та летальністю без тенденції до зниження і завдають значних економічних збитків