Лабораторія мікробіологічних та паратизитологічних досліджень

Адреса:   вул. Ю. Словацького, 2, Тернопiль, 46001
Тел.:  (0352) 25-05-39

image002

Штат лабораторiї: завiдувач ЛМПД, 3 лікарі-бактеріологи, старший лаборант, 3 лаборанти.
Лабораторiя мікробіологічних та паразитологічних досліджень була створена згiдно з наказом МОЗ України та наказом ректора Тернопiльської медичної академiї у березні 2003 року.

ЛМПД пройшла державну акредитацію та отримала Акт на право проведення методик вимірювань, що лежать у сфері поширення державного метрологічного нагляду. Державна акредитаційна комісія відзначила високий рівень професійності та кваліфікації персоналу лабораторії при виконанні досліджень.

Атестована комiсiєю Мiнiстерства охорони здоров’я України на право проведення дослiджень у сферi охорони здоров’я термiном на 5 рокiв (Свідоцтво про технічну компетенцію терміном на п’ять років (2018 – 2023 р.р.) № 002/18).
Має дозвіл на роботу із збудниками III-IV груп патогенності № 04-03/355.

image003Науковий консультант лабораторії –
завідувач кафедри мікробіології, вірусології та імунології,
академік Міжнародної академії інтегративної антропології
д.м.н. проф. С.І. Климнюк

image004Завiдувач лабораторiї –
лікар-бактеріолог першої кваліфікаційної категорії,
к.м.н., доц. О.В. Покришко

Лабораторiя мікробіологічних та паразитологічних дослідженьвключає такі підрозділи:

  • Бактеріологічна лабораторія
  • Паразитологічна лабораторія

image005Бактеріологічна лабораторія з боксом

image006

Лаборант Собко Н.М. за роботою в паразитологічній лабораторії

Сфера наукових iнтересiв колективу лабораторiї

  • Мікробна екологія людини у різні вікові періоди в нормі та при патології.
  • Адгезивні, антагоністичні, анти комплементарні властивості мікроорганізмів.
  • Антибіотикочутливість бактерій.
  • Склад мікробного біотопу ротоглотки у дітей, що часто і тривало хворіють.
  • Вплив мікроорганізмів на розвиток соматичних захворюванью
  • Мікрофлора зубного нальоту в нормі і при наявності ортодонтичних засобів для корекції зубного ряду.
  • Проблеми застосування пробіотиків у медицині.
  • Лямбліоз. Гельмінтози.

З 2011 р. у лабораторію із ТМКЛ № 2 м. Тернополя переданий автоматичний мікробіологічний аналізатор Vitek 2 Compact 15.

image007Мікробіологічний аналізатор Vitek 2 Compact 15

Завдяки аналізатору впроваджено прискорену ідентифікацію практично всіх клінічно значущих мікроорганізмів та визначення їх чутливості до антибіотиків. Вивчаються антибіотикорезистентні штами, вилучені від хворих, госпіталізованих у різні відділення Університетської лікарні, планується проведення аналізу результатів з метою профілактики госпітальних інфекцій.

   image008image009

Проведення прискореної ідентифікації мікроорганізмів та визначення їх чутливості за допомогою бак аналізатора, отримання результатів (доц. О.В. Покришко).

На сьогодні у лабораторії проводяться дослідження:

міжкафедральні  НДР

«Вивчення епідеміології, патогенезу і клініки Лайм-бореліозу в ендемічних регіонах України, в тому числі в Тернопільській області, та вдосконалення його діагностики, терапії, реабілітаційних заходів і профілактики».

«Впровадження елементів нейро-розвиткового догляду для новонароджених різного гестаційного віку та їх катамнестичне спостереження»

ініціативна НДР кафедри

«Моніторинг Антибіотикорезистентних штамів при соматичній та інфекційній патології у осіб різного віку»

image011 image010
Під час виконання бактеріологічних досліджень
(ст. лаборант Н.Б. Чорнобай)

image012

Проведення стерилізації автоклавуванням (лаборант Н.В. Собко)

Протягом всього часу існування кафедри працівники лабораторії створюють всі умови для забезпечення індивідуальної роботи студентів під час практичних занять. Забарвлення і мікроскопія мазків із досліджуваного матеріалу, посіви та пересіви мікроорганізмів, їх ідентифікація, імунологічні дослідження – ось невеликий перелік основних практичних навичок, які засвоюють наші студенти. Активно працює науковий студентський гурток.

image013

Чергові студенти забирають з лабораторії набір завдань для практичної роботи

image014

Студенти за практиччною роботою