Міжкафедральна наукова клінічна лабораторія

Адреса:   вул. Руська, 12, Тернопiль, 46001
Тел.:  (0352) 254577

Штат лабораторiї:

завiдувач МНКЛ,

3 провідних спеціалісти,

4 старших лаборанти,

7 лаборантів.

Завiдувач лабораторiї – Волошин Г.Г.

Мiжкафедральна наукова клiнiчна лабораторiя створена для допомоги науковим працiвникам унiверситету в органiзацiї та проведеннi дослiджень, забезпечення iнформацiйними матерiалами.

img01

Мiжкафедральна наукова клiнiчна лабораторiя складається з таких з таких пiдроздiлiв:
1. загально-клiнiчна лабораторiя;
2. бiохiмiчна лабораторiя;
3. iмунологiчна лабораторiя;
4. iмуноферментна лабораторiя;
5. морфологiчна лабораторiя;
6. лабораторія полімеразно – ланцюгової реакції.

Кожен пiдроздiл лабораторiї очолює старший-лаборант, який пройшов спецiалiзовану пiдготовку на факультетi удосконалення лiкарiв та атестований на право виконувати цi дослiдження.

Лабораторiя атестована комiсiєю Мiнiстерства охорони здоров’я України на право проведення дослiджень у сферi охорони здоров’я термiном на 5 рокiв (атестат серiї КДЛ №001484).

Загально-клiнiчна лабораторія обладнана сучасним апаратом для визначення гемоглобіну «МініГЕМ+»

image002

image003

 

Бiохiмiчна лабораторiя обладнана бiохiмiчним напiвавтоматичним аналiзатором “Humalayzer 2000”, спектрофотометром СФ-46, фотоелектрокалориметром КФК-3, апаратом “Рефлолюкс”. З сiчня 2004 року лабораторiя є учасником мiжнародного контролю якостi лабораторних дослiджень по системi PREVECAL.

image004

Iмунологiчна лабораторiя оснащена проточним цитофлюориметром «Becman Culter Epix XL», що дозволяє на сучасному рівні досліджувати стан клітинного імунітету за допомогою моноклональних антитіл.

image005

Iмуноферментна лабораторiя оснащена iмуноферментним аналiзатором “STAT-FAX 303” i проводить дослiдження рiвня гормонiв та визначення антигенiв збудникiв iнфекцiйних хвороб.

image006

Лабораторiя полiмеразно-ланцюгової реакцiї оснащена амплiфiкатором “Rotr Gene 6000”. В даний час проводить дослiдження на наявнiстmь збудникiв грипу типів А, В, А/H1N1 swine та гепатитiв B, C, цитомегаловiрусної iнфекцiї, хламiдiозу, виявляє наявнiсть шигел, гелiкобактера, папiломовiрусу, простого герпесу

image007

Лабораторія відіграла велике значення під час епідемії грипу у 2009 році.