Доказова медицина та стандартизація медсестринської діяльності

Кафедра клінічної імунології, алергології та загального догляду за хворими

Відповідальний за впровадження – ас. Намісняк О.М.

Підвищенню якості догляду за пацієнтами сприяє стандартизація медсестринських послуг. Управляти якістю медсестринської допомоги можна лише тоді, коли діяльність медичних сестер вивчена, структурована, унормована, а значить, може бути оцінена відповідно до стандарту. Застосування на практиці норм цих документів є необхідною умовою відповідальності медичних сестер за свої дії. Стандарти дають змогу організовувати медсестринську допомогу, підтримувати її високий рівень та ефективно управляти її якістю.

Вивчення даного предмету дозволить медичній сестрі освоїти стандартизацію медсестринської діяльності і, враховуючи світовий досвід та особливості охорони здоров’я України, правильно оцінювати та контролювати якість надання сестринської допомоги.