Економіка охорони здоров’я

Кафедра громадського здоров’я та управління охороною здоров’я

Відповідальний за впровадження – доц. Литвинова О.Н.

Економіка охорони здоров’я – це наука про функціонування охорони здоров’я як галузі народного господарства; наука про соціальну відповідальність і економічної доцільності в поведінці органів управління охороною здоров’я; наука про економічні закони та економічні відносини в конкретних умовах надання та споживання медичних послуг, про об’єктивно обмежені ресурсні можливості і зростанні потреб в послугах охорони здоров’я. Економічні відносини охорони здоров’я за формою, змістом і соціально-економічною природою відображають діяльність макроекономічної корпорації, що з’єднує різнопрофільні виробництва, галузі та сектори економіки, регульовані державою і прямо або побічно обслуговують охорону здоров’я. Вивчення економіки охорони здоров’я формує у студентів теоретичні основи економіки як науки та практичні навички щодо використання основних економічних законів, принципів та методів, які використовуються в діяльності галузі та закладів охорони здоров’я.