Епідеміологія

Кафедра інфекційних хвороб з епідеміологією, шкірними та венеричними хворобами

Відповідальний за впровадження – ас. Йосик. Я.І.

Установлюється на основі підготовки бакалавра медицини за фахом сестра медична відповідно до блоку її змістових модулів і є основою для побудови змісту навчальної дисципліни. Знання, які студенти отримують навчальної дисципліни, є фаховими для забезпечення професійно-практичної підготовки. Медпрацівнику незалежно від фаху доводиться мати справу з різноманітними інфекційними хворобами: якщо в минулі роки частка інфекційної патології в практиці лікаря загального профілю становила до 35 % в міжепідемічний період і 80 % в період епідемій, то нині слід очікувати збільшення цих показників. Інфекційні хвороби можуть супроводжуватись тяжкими, часто непередбаченими ускладненнями, які можуть спричинити госпіталізацію хворого до будь-якої клініки. Вміння розпізнати інфекційну патологію, провесит комплекс профілактичних заходів допоможе уникнути зайвих ускладнень та запобіжить подальшому поширенню інфекції. Метою курсу є вивчення особливостей епідеміології інфекційних хвороб, закономірностей перебігу патологічного та епідемічного процесів різних інфекційних хвороб, клінічних проявів найбільш поширених в Україні та загрожуючих нашій країні інфекційних хвороб, про методів їх діагностики та принципи лікування  та  імунопрофілактики.