Естетична стоматологія – дизайн посмішки 

Кафедра терапевтичної стоматології

Відповідальний за впровадження: доц. Чорній Н.В., ас. Чорній А.В.

На дисципліні «Естетична стоматологія – дизайн посмішки» буде розглянуто принципи створення та відновлення фронтальних груп зубів для досягнення естетичної посмішки пацієнта із застосуванням сучасних інструментів та матеріалів.