Фармацевтичні аспекти тютюнопаління, алкоголізму, токсикоманії та наркоманії

Кафедра фармацевтичної хімії

Відповідальна за впровадження: доц. Івануса І.Б.

У курсі «Фармацевтичні аспекти тютюнопаління, алкоголізму, токсикоманії та наркоманії» студенти ознайомляться із видами наркотичних
речовин та їхнім впливом на організм людини. Профілактикою та лікуванням наркоманії. А також із шкідливим впливом нікотину та алкоголю на організм людини.