Філософія збереження здоров’я

Кафедра педагогіки вищої школи та суспільних дисциплін

Відповідальний за впровадження – доц. Кравчук Л. В.

Філософія здоров’язбереження передбачає формування у студентів свідомого і розумного підходу до власного здоров’я так і здоров’я
суспільства. Розкриває основні чинники здорового способу життя, активної життєвої позиції, та уникнення залежності шкідливих звичок.
Предметом вивчення філософії здоров’язбереження є особистісні основи здорового людського існування в різні вікові періоди, як невідємної частини культури сучасного суспільства.
Мета: Філософія здоров’язбереження сприятиме і допоможе майбутнім медичним працівникам, виробити оптимальний режим навантажень на свій організм, щоб продовжити його життєдіяльність, та допомогти в цьому своїм пацієнтам.