Філософія збереження здоров’я 

Кафедра педагогіки вищої школи та суспільних дисциплін

Відповідальний за впровадження:  доц. Кравчук Л. В.

Філософія здоров’язбереження передбачає формування
у студентів свідомого і розумного підходу до власного здоров’я так і здоров’я
суспільства. Розкриває основні чинники здорового способу життя, активної життєвої
позиції, та уникнення залежності шкідливих звичок.
Предметом вивчення філософії здоров’язбереження є особистісні основи здорового
людського існування в різні вікові періоди, як невідємної частини культури сучасного
суспільства.
Мета: Філософія здоров’язбереження сприятиме і допоможе майбутнім медичним
працівникам, виробити оптимальний режим навантажень на свій організм, щоб
продовжити його життєдіяльність, та допомогти в цьому своїм пацієнтам.
Тематика курсу:
1. Здоров’я як засіб і форма самозбереження і самовідтворення (себе, свого життя).
2. Духовність як спосіб здоров’язбереження людини.
3. Здоров’я людини , сім’ї, суспільства.
4. Життєдіяльність людини, як шлях взаєморозуміння зі світом.
5. Сенс життя здорової людини.
6. Особистісні основи здорового людського існування.
7. Валеологічні основи філософії здоров’я.
8. Культура і здоров’я в генезі людини.
9. Фізичне здоров’я як ефективна діяльність.
10. Поєднання духовного і фізичного, природного і суспільного в людині.
11. Здоров’я і сучасна цивілізація.
12. Вплив негативних чинників на здоров’я людини.