Фізичне виховання (види оздоровчо-рухової активності) 

Кафедра фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання

Відповідальний за впровадження: к.п.н.,  асист. Назарук В.Л.

Дана дисципліна удосконалить  знання щодо впливу фізичних вправ на організм людини.