Громадське здоров’я і громадське медсестринство

Кафедра громадського здоров’я та управління охороною здоров’я

Відповідальний за впровадження – доц. Теренда Н.О.

Громадське здоров’я — це наука та практика попередження захворювань, збільшення тривалості життя і зміцнення здоров’я шляхом організованих зусиль суспільства. Система громадського здоров’я — комплекс інструментів, процедур та заходів, що реалізуються державними та недержавними інституціями для зміцнення здоров’я населення, попередження захворювань, збільшення тривалості активного та працездатного віку та заохочення до здорового способу життя шляхом об’єднаних зусиль усього суспільства. Вивчення громадського здоров’я та громадського медсестринства надає можливість студентам опанувати основні проблеми, які стосуються формування, збереження і зміцнення здоров’я здорових людей та профілактики найпоширеніших захворювань серед дорослого населення і дітей.