Меню Закрити

Лiкувально-діагностичний центр

ЛІКУВАЛЬНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР


 


 

В.о. головного лікаря лікувально-діагностичного центру – Гощинський Володимир Броніславович – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри поліклінічної справи та сімейної медицини з медичною технікою Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського.

31 грудня 2010 року вступив в силу наказ ректора унiверситету чл.-кор. НАМН України, проф. Л. Я. Ковальчука про організацію Лікувально-діагностичного центру ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського».

Лікувально – діагностичний центр (ЛДЦ) є структурним підрозділом і клінічним лікувально-профілактичним закладом університету, який забезпечує практичну підготовку студентів, перепідготовку медичних кадрів, проведення наукових досліджень, розробку та апробацію нових медичних технологій та надає у процесі навчально–наукової діяльності консультативну, кваліфіковану і спеціалізовану амбулаторно – поліклінічну медичну допомогу студентам, працівникам університету.

 

Основними завданнями ЛДЦ є:

1. Здійснення навчально – освітньої діяльності і забезпечення практичної підготовки фахівців відповідних освітньо – кваліфікаційних рівнів за ліцензованими спеціальностями.

2. Післядипломне підвищення кваліфікації лікарів різних спеціальностей, в тому числі стоматологів та середнього медичного персоналу.

3. Підготовка науково–педагогічних кадрів з медичних та стоматологічних спеціальностей.

4. Здійснення наукової і науково–технічної діяльності шляхом спрямування фундаментальних та прикладних досліджень на створення нових технологій, залучення учасників навчально – виховного процесу в науково–дослідних роботах, організація науково–практичних конференцій, симпозіумів медичного спрямування.

5. Розробка і впровадження в медичну практику сучасних методів діагностики, лікування та профілактики.

6. Своєчасне і якісне надання висококваліфікованої та спеціалізованої медичної допомоги студентам, працівникам університету та населенню.

Відповідно до основних завдань ЛДЦ здійснює:

– проведення практичних занять і навчально – виробничої практики студентів;

– проведення передатестаційних циклів з лікарями різних спеціальностей;

– стажування лікарів в рамках первинної спеціалізації за програмами інтернатури, магістратури та клінічної ординатури;

– надання стоматологічної допомоги студентам, працівникам університету;

– проведення профілактичних оглядів студентів та працівників університету;

– статистичний облік та представлення звітів про лікувально – профілактичну діяльність по формах і в терміни, що встановлені держкомстатом та МОЗ України;

– експертизу тимчасової непрацездатності в установленому порядку та експертна оцінка відповідної медичної документації.

Після підготовки пакету необхідних документів в ліцензійний відділ МОЗ України наявна в ТДМУ ліцензія на медичну практику в 2010 році розширена за необхідним переліком нових спеціальностей для медичної та стоматологічної практики.


Організація та структура ЛДЦ

1. Адміністрація;

2. Стоматологічні відділення

Відділення терапевтичної стоматології;

Відділення дитячої стоматології;

Відділення ортопедичної стоматології;

Зуботехнічна лабораторія;

Відділення хірургічної стоматології;

3. Лікувальне-діагностичне відділення.

4. Санаторій-профілакторій на базі НОК «Червона Калина»

СТОМАТОЛОГІЧНІ ВІДДІЛЕННЯ.

Завідувач стоматологічними відділеннями, завідувач кафедри терапевтичної стоматології, кандидат медичних наук, доцент Лучинський Михайло Антонович.


Базою стоматологічних відділень Тернопільського державного медичного університету є корпуси по вул.Чехова 3, 5, 7, загальною площею 1034,2 кв.м., де професори, доценти та асистенти кафедр надають лiкувальну та консультативну допомогу населенню міста та разом iз студентами проводять профiлактичнi огляди.

 

Корпуси розміщення стоматологічних відділень вул Чехова 3,5,7.

 

Устаткування відділень

У комплекс стоматологічних відділень входять: а) реєстратура;


б) відділення терапевтичної стоматології із кабінетом лікаря – стоматолога – терапевта та кабінет профілактичної гігієни;


в) відділення хірургічної стоматології із кабінетом лікаря – стоматолога – хірурга;

 

г) відділення ортопедичної стоматології та імплантології із кабінетом лікаря – стоматолога – ортопеда, кабінет дентальної імплантології та стоматологічної реабілітації, рентгенологічний кабінет, фізіотерапевтичний кабінет, зуботехнічна лабораторія;


д) відділення дитячої стоматології із кабінетом лікаря – стоматолога – терапевта та кабінет профілактичної гігієни, кабінет лікаря – стоматолога – хірурга, кабінетом лікаря – стоматолога – ортопеда;

 


Лікувально-діагностичне відділення

Завідувач лікувально-діагностичним відділенням є кандидат медичних наук, доцент кафедри iнфекцiйних хвороб з епiдемiологiєю, шкірними та венеричними хворобами Качор Василь Олекcійович.


На базі лікувально-діагностичного відділення здійснюється первинний амбулаторний прийом студентів усіх факультетів медичного університету бюджетної та контрактної форми навчання, їх огляд відповідними спеціалістами для заповнення “Медичної книжки”. У медичному центрі також проводиться консультативний прийом провідними клініцистами університету, згідно затвердженого графіку.

Санаторій – профілакторій

Санаторій – профілакторій ТДМУ імені І. Я. Горбачевського функціонує на базі навчально-оздоровчого комплексу “Червона калина” Тернопiльського державного медичного університету, розташованого в с. Дружба, Теребовлянського району, Тернопiльської області.
Щороку навчально-оздоровчий комплекс “Червона калина” приймає на оздоровлення близько 500 студентів університету. До їх послуг є кабінети масажу та лікувальної фізкультури, фітобар, басейн, спортивні майданчики.