Хірургічна парадонтологія 

Кафедра хірургічної стоматології

Відповідальний за впровадження: канд.мед.наук асист. Ковтун Н.Я.

Елективний курс з розділу хірургічна пародонтологія» має мету поглибити знання студентів стосовно етіології та патогенезу захворювань тканин пародонта а також розглянути та засвоїти методики хірургічного лікування різних форм пародонтиту. В ході вивчення даного курсу студенти матимуть змогу вивчити та провести методи діагностики та оволодіти критеріями оцінювання такого актуального захворювання як породонтит. Особливу увагу у цьому розділі буде приділено вивченню хірургічному методу лікування пародонтиту, а зокрема вивченню
варіабельності методик клаптевих операцій.