Хірургічні етапи імплантології 

Кафедра хірургічної стоматології

Відповідальний за впровадження: канд.мед.наук доц. Білозецький І.І.

Дисципліна має мету навчити студентів проводити планування успішної реабілітації за допомогою дентальних імплантатів, сучасних протоколів оперативного втручання. В ході вивчення даного курсу студенти матимуть змогу навчитися не лише планувати хірургічний етап дентальної імплантації враховуючи об’єм оперативного втручання та анатомічні особливості щелеп, а також проводити аугментації твердих та м’яких тканин порожнини рота. Особливу увагу у цьому розділі буде приділено плануванню хірургічного етапу дентальної імплантації, як невід’ємного етапу у мультидисциплінарному підході реабілітації пацієнта. Буде розглянуто причини найчастіших ускладнень під час проведення дентальної імплантації та методи їх усунення.