Художнє моделювання різних груп зубів

Кафедра терапевтичної стоматології

Відповідальний за впровадження: доц. Пацкань Л.О., ас. Чорній А.В.

На дисципліні «Художнє моделювання різних груп зубів» буде розглянуто принципи реставрації фронтальної та бокових груп зубів для досягнення естетичної посмішки пацієнта із застосуванням сучасних інструментів та матеріалів. Принципи підбору відновлювального
матеріалу залежно від групової приналежності зубів.