Хвороби цивілізації

Кафедра клінічної імунології, алергології та загального догляду за хворими

Відповідальний за впровадження – ас. Яворська І.В.

Вивчення даного предмету забезпечить розуміння медичними сестрами понять про причини та механізми формування “Хвороб цивілізації” пов’язані з високим рівнем розвитку промисловості та з досягненням суспільством певного рівня цивілізації.