Інфекційний контроль

Кафедра клінічної імунології, алергології та загального догляду за хворими

Відповідальний за впровадження – доц. Рега Н.І.

Вивчення даного предмету забезпечить знання медсестри-магістра щодо системи організаційних, профілактичних та протиепідемічних заходів, що направлені на попередження виникнення та розповсюдження нозокоміальних інфекцій, яка базується на результатах епідеміологічного нагляду