Інформаційні технології в медсестринстві

Кафедра медичної інформатики

Відповідальний за впровадження – асистент. Кучвара О.М.

Прогресивний розвиток медичної науки і практики став можливим завдяки впровадженню сучасної комп’ютерної техніки. Персональні комп’ютери значною мірою організовують і вдосконалюють роботу лікаря, сприяють систематизації медичної інформації і розробці нових технологій у діагностичному і лікувальному процесах, організації діяльності медичних установ. Використання персональних комп’ютерів надає додаткові можливості в отриманні і передачі медичної інформації.

Розвиток комп’ютерних технологій, їх впровадження в медицину і охорону здоров’я вимагає від медичних працівників здійснення аналізу захворюваності, ведення медичної документації, обробку медичної та соціальної інформації з використанням стандартних процедур, включаючи сучасні комп’ютерні інформаційні технології