Історія медицини та медсестринства

Кафедра громадського здоров’я та управління охороною здоров’я

Відповідальний за впровадження – доц. Ліштаба Л.В.

Історія медицини є одним з розділів загальної історії культури людства. Вона розглядає розвиток знань, пов’язаних із захворюваннями, лікуванням людини, збереженням і зміцненням її здоров’я. Зміст медицини, якість лікувальних, рівень запобіжних засобів, становище медичних працівників завжди залежали і залежать від соціально-економічних умов життя людства, від суспільного ладу, розвитку природничих наук, філософії, техніки. Тому вивчати історію медицини, правильно розуміти її розвиток можна лише в нерозривному зв’язку із загальною історією людства. Оскільки сучасна медицина є системою наукових знань про здоров’я і захворювання людини в умовах її як індивідуального, так і громадського життя, ця наука має біосоціальний характер. Вивчення історії медицини та медсестринства формує у студентів цілісну уяву про зародження та розвиток її в залежності від суспільно-економічної формації суспільства; забезпечує фундаментальну медичну підготовку та набуття практичних навичок для наступної професійної діяльності лікаря загальної практики.