Історія медицини

Кафедра громадського здоров’я та управління охороною здоров’я

Відповідальний за впровадження – доц. Теренда Н.О.

Історія медицини є одним з розділів загальної
історії культури людства. Вона розглядає розвиток знань, пов`язаних із захворюваннями, лікуванням людини, збереженням і зміцненням її здоров`я.
Зміст медицини, якість лікувальних, рівень запобіжних засобів, становище медичних працівників завжди залежали і залежать від соціально-економічних умов життя людства, від суспільного ладу, розвитку природничих наук, філософії, техніки. Тому вивчати історію медицини, правильно розуміти її розвиток можна лише в нерозривному зв`язку із загальною історією людства.
Оскільки сучасна медицина є системою наукових знань про здоров`я і захворювання людини в умовах її як індивідуального, так і  ромадського життя, ця наука має біосоціальний характер. Вивчення історії медицини формує у студентів цілісну уяву про зародження та розвиток її в залежності від суспільно-економічної формації суспільства; забезпечує фундаментальну медичну підготовку та набуття практичних навичок для наступної професійної діяльності.