Клінічна електроенцефалографія

Кафедра функціональної і лабораторної діагностики

Відповідальний за впровадження: доц. Бегош Н.Б.

Метою вивчення навчальної дисципліни є: засвоєння студентами принципів і методики реєстрації енцефалограми, вміння аналізувати виявлені порушення у функціонуванні головного мозку та формувати висновки за даними ЕЕГ згідно сучасних протоколів ЕЕГ-дослідження.