Клінічна патофізіологія захворювань

Кафедра функціональної і лабораторної діагностики

Відповідальний за впровадження – доц. Бегош Н.Б., проф. Марущак М.І.

Метою вивчення навчальної дисципліни є: засвоєння базових теоретичних знань з курсу  клінічної патофізіології,  вміння виявляти зв’язок патогенезу захворювання з його клінічними та інструментальними проявами, розуміння основних закономірностей виникнення та перебігу патологічних процесів, що відбуваються в організмі, характеру компенсаторних механізмів, що забезпечують збереження функції ураженого органу