Клініко-лабораторна діагностика у внутрішній медицині

Кафедра функціональної і лабораторної діагностики

Відповідальні за впровадження: проф. Марущак М.І., доц. Заєць Т.А.

Метою вивчення навчальної дисципліни є: засвоєння студентами принципів і навичок раціонального використання лабораторних алгоритмів при різних формах патології, формування у майбутніх лікарів стійких навичок застосування методів лабораторної діагностики в лікувально-діагностичному процесі.
У результаті вивчення курсу студент має набути таких компетенцій:
cучасні діагностичні можливості лабораторних досліджень в клініці внутрішніх хвороб;
особливості преаналітичного етапу лабораторних досліджень в терапії, правила підготовки пацієнтів до лабораторного обстеження;
здатність розпізнавати основні клінічні синдроми при найбільш поширених захворюваннях внутрішніх органів з метою формулювання синдромального діагнозу, підбирати спектр адекватних лабораторних досліджень та складати діагностичні алгоритми відповідно до сучасних рекомендацій, вміти інтерпретувати результати лабораторних методів обстеження.