Клітинні технології в медицині

Кафедра гістології та ембріології

Відповідальний за впровадження – доцент Довгалюк А.І.

Курс «Клітинні технології в медицині»
сфокусований на новітніх біотехнологічних розробках, що нині активно
застосовуються в регенеративній медицині. Метою вивчення цієї дисципліни
є оволодіння поняттями ембріональні, фетальні, соматичні та індуковані
плюрипотентні стовбурові клітини, клітинне репрограмування; ознайомлення
з методами генетичної модифікації клітин, тканинної інженерії, принципами
трансплантації клітин та моніторингу регенерації пошкоджених органів.
Засвоєння методів виділення, культивування та кріоконсервування
стовбурових клітин людини, банкингу пуповинної крові, плаценти та
молочних зубів як джерела клітин для можливої аутотрансплантації сформує
фундамент для розуміння основ клітинної терапії.