Комунікативні навички фармацевта

Кафедра психіатрії, наркології та медичної психології

Вибіркова дисципліна «Комунікативні навички фармацевта» є практичним фундаментом побудови майбутньої успішної взаємодії провізора та пацієнта і надає можливість студентам не тільки оволодіти системою психологічних знань, а й забезпечує формування на цій основі психологічних вмінь, що є одним з важливих елементів у професійній підготовці та професійній діяльності фахівця; сприяє вирішенню та осмисленню найбільш ефективних методів впливу на особистість хворого.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є основні психологічні положення, механізми, форми процесу комунікації та індивідуально-психологічні відмінності особистості, що проявляються у професійному спілкуванні; сформувати у студентів систему психологічних знань; ознайомити із закономірностями формування потреби в спілкуванні в процесі онтогенезу; поняттям вербальної та невербальної комунікації; розгляд перцептивних механізмів та ефектів соціальної перцепції; аналіз причин виникнення труднощів у спілкуванні; сприяти вирішенню питань побудови та організації міжособистісної взаємодії в колективі, в аналізі різного роду професійних ситуацій, в осмисленні найбільш ефективних методів впливу на особистість хворої людини.