Конфліктологія

Кафедра педагогіки вищої школи та суспільних дисциплін

Відповідальний за впровадження: проф. Мельничук І. М.

Знання та практичні навички “виходу з конфлікту”, продуктивного вирішення конфліктів та подолання конфліктних ситуацій необхідні керівникам, політичним та профспілковим діячам, соціальним працівникам, менеджерам, що сприятиме розумінню та запобіганню конфліктам; допоможе змінитися кожному і сформувати у колег, підлеглих та близьких мислення, орієнтоване не на конфронтацію і
боротьбу, а на порозуміння, взаємодопомогу, співробітництво та спільне розв’язання проблем. Дисципліна “Конфліктологія” охоплює не лише основні питання курсу, а й сучасні питання проблемного характеру щодо прогнозування і вирішення конфліктів практичними психологами, соціальними працівниками, управлінцями та службовцями, менеджерами, керівниками колективів та власниками підприємств, установ, організацій, пересічними громадянами. Для глибокого та творчого опанування дисципліни і виявлення сучасних проблем у профілактиці та вирішенні конфліктів необхідно мати базові знання з конфліктології та психології конфліктів.
Дисципліна “Конфліктологія” спираючись на базові знання з психології, педагогіки та конфліктології, вивчає сучасні проблеми регулювання суспільних відносин.
Предмет: Теорія і практика вирішення конфліктів — необхідна складова соціальної культури в бізнесі, суспільному житті та особистісних відносинах.
Мета: вивчення курсу “Конфліктологія” — опанувати базові знання з актуалних питань конфліктології та побудови продуктивних людських взаємовідносин, сформувати вміння та навички вирішення конфліктів у діловій та професійній сферах, міжнародних відносинах, приватному житті. Для досягнення миру у світі насамперед потрібно навчитися вирішувати конфлікти у приватному житті та колективі.