Коригуюча гімнастика, тейпування, постізометрична релаксація

Кафедра фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання

Відповідальний за впровадження: к.б.н.  доц. Давибіда Н.О.

Метою викладання навчальної дисципліни ” Корегуюча гімнастика, тейпування постізометрична релаксація” є формування у студентів професійно важливих умінь, необхідних для застосування з лікувальною і профілактичною метою у комплексному відновленні, фізичного стану та працездатності хворих та інвалідів. Основним завданням вивчення дисциплін є вибір комплексів корегуючої гімнастики, вивчення методик тейпування та пост ізометричної релаксації.