Лідерство в медсестринстві

Кафедра громадського здоров’я та управління охороною здоров’я

Відповідальний за впровадження – доц. Литвинова О.Н.

Лідерство – це тип управлінської взаємодії, який ґрунтується на більш ефективному для даної ситуації поєднанні різних джерел влади і спрямований на спонукання людей до досягнення загальних цілей. Сутність лідерства полягає в тому, що послідовники визнають лідера тільки в тому випадку, коли він довів свою компетентність і цінність для них. Лідер отримує владу від послідовників і для її підтримки він повинен надавати їм можливість задовольняти свої потреби. У професійному портреті сучасного лідера в галузі медицини важливе місце займають володіння якостями лідера, вміння оцінити ситуацію, що складається, прийняти відповідне управлінське рішення та реалізувати його на практиці. Вивчення лідерства в медсестринстві формує у студентів знання, які допоможуть їм розрізняти поняття “лідер” і “менеджер”;  застосовувати стилі лідерства з урахуванням сформованих умов; розробляти напрями розвитку лідерства; володіти навичками використання основних теорій лідерства і влади для вирішення управлінських завдань.