Маркетинг медичних послуг

Кафедра громадського здоров’я та управління охороною здоров’я

Відповідальний за впровадження – доц. Литвинова О.Н.

Стосовно сфери охорони здоров’я маркетинг можна визначити як комплексний процес планування, економічного обґрунтування та управління виробництвом медичних і фармацевтичних послуг і продуктів, цінової політики в галузі лікувально-профілактичного процесу, просування послуг і продуктів до споживачів, а також управління їх реалізацією. У маркетингу групуються в єдиний технологічний процес практично всі елементи медичної та фармацевтичної діяльності. Результатом цього процесу є надання споживачам послуг, які задовольняють їхні потреби в медичній та фармацевтичній допомозі. Маркетинг являє собою соціальний та управлінський процес, в основі якого лежать такі ключові поняття: потреба, бажання, попит, продукт, обмін, ринок. Всі ці поняття однаково характерні як для комерційної, так і соціальної форми маркетингу. Найбільш важливими і основними поняттями, що лежать в основі маркетингу, є ідея людської потреби і потреба. Вивчення маркетингу медичних послуг формує у студентів теоретичні основи економіки як науки та практичні навички щодо використання основних економічних законів, принципів та методів, які використовуються в діяльності галузі та закладів охорони здоров’я.