Аспірантура

zaochna-forma ochna-vechirnya-forma ochna-denna-formaПравила прийому

До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які мають вищу освіту і кваліфікацію спеціаліста або магістра. На клінічні кафедри приймаються особи, які на час вступу мають не менше двох років стажу роботи лікарем після закінчення інтернатури, лікарський фах якої відповідає науковій спеціальності аспірантури, або мають кваліфікацію магістра медицини.

Термін навчання в аспірантурі з відривом від виробництва – три роки, без відриву від виробництва – чотири роки.

Вступники до аспірантури подають на ім’я ректора університету такі документи:

 1. заяву;
 2. особовий листок з обліку кадрів;
 3. список опублікованих наукових праць і винаходів. Вступники, які не мають опублікованих наукових праць і винаходів, подають наукові доповіді (реферати) з обраної ними наукової спеціальності;
 4. медичну довідку про стан здоров’я за формою № 086-у;
 5. копію диплома про закінчення вищого навчального закладу з копією витягу із залікової книжки (додаток до диплома) завірені у відділі кадрів за місцем роботи (копії завірені печаткою відділу кадрів);
 6. посвідчення про складання кандидатських іспитів (за наявності складених кандидатських іспитів).

Паспорт та диплом про вищу освіту подаються вступниками особисто.

Документи приймаються від вступників з 1 червня  по  31 серпня.

Підготовка в аспірантурі здійснюється:

 1. за рахунок:
  • коштів Державного бюджету України – за державним замовленням для роботи у державному секторі народного господарства;
  • коштів юридичних та фізичних осіб – на умовах контракту – для роботи у державному і недержавному секторах народного господарства;
 2. іноземців та осіб без громадянства на підставі:
  • міжнародних договорів України;
  • загальнодержавних програм;
  • договорів, укладених вищими навчальними закладами, науковими установами з юридичними та фізичними особами.

У разі одержання однакових оцінок переважне право при зарахуванні до аспірантури мають вступники, рекомендовані до вступу в аспірантуру вченою радою вищого навчального закладу (факультету), які успішно закінчили магістратуру і склали всі або декілька кандидатських іспитів.

Рішення про допуск до складання вступних іспитів до аспірантури виноситься приймальною комісією за результатами співбесіди, розгляду реферату та поданих наукових праць з урахуванням письмового висновку передбачуваного наукового керівника.

Вступники до аспірантури складають вступні іспити із спеціальності (в обсязі навчальної програми для спеціаліста або магістра, яка відповідає обраній ними науковій спеціальності), із філософії та однієї із іноземних мов (англійської, німецької та французької) в обсязі навчальних програм для вищих навчальних закладів IV рівня акредитації, затверджених МОН.

Наукові спеціальності

 У ДВНЗ „Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України” перереєстрована аспірантура за 22 науковими спеціальностями, зокрема:

 • 01.01 – акушерство та гінекологія
 • 01.02 – внутрішні хвороби
 • 01.03 – хірургія
 • 01.07 – онкологія (медичні науки)
 • 01.10 – педіатрія
 • 01.12 – ревматологія
 • 01.13 – інфекційні хвороби
 • 01.15 – нервові хвороби
 • 01.19 – оториноларингологія
 • 01.22 – стоматологія
 • 01.26 – фтизіатрія
 • 02.01 – гігієна (медичні науки)
 • 03.01 – нормальна анатомія (медичні науки)
 • 03.02 – патологічна анатомія (медичні науки)
 • 03.03 – нормальна фізіологія (медичні науки)
 • 03.04 – патологічна фізіологія (медичні науки)
 • 03.05 – фармакологія (медичні науки)
 • 03.05 – фармакологія (фармацевтичні науки)
 • 03.09 – гістологія, цитологія, ембріологія
 • 00.04 – біохімія (медичні науки)
 • 00.07 – мікробіологія (медичні науки)
 • 02.03 – соціальна медицина

контактна інформація

Завідувач сектору аспірантури, клінічної ординатури та магістратури
доц. Потіха Наталія Ярославівна

вул. Майдан Волі, 1
46001 Тернопіль, Україна
науковий відділ
Телефон: (0352) 52-45-54