Меню Закрити

Магістратура

             Магістр медицини (фармації) – це завершений освітньо-кваліфікаційний рівень фахівця, який на основі отриманої кваліфікації лікаря(провізора)-спеціаліста здобув поглиблені спеціальні вміння та знання, має досвід їх застосування у певній галузі медицини (фармації) та захистив на вченій раді  вищого закладу освіти (факультету) магістерську роботу.   Підготовка магістрів медицини (фармації) проводиться одночасно з  підготовкою спеціалістів з  певного лікарського (провізорського) фаху в інтернатурі і спрямоване на поглиблену спеціальну, науково-практичну, педагогічну та дослідницьку підготовку фахівця з цієї ж лікарської (провізорської) спеціальності згідно з переліком лікарських (провізорських) спеціальностей.

Правила прийому

            В магістратуру на конкурсній основі приймаються громадяни України, які мають кваліфікацію спеціаліста, рекомендацію вченої ради вищого закладу освіти на наукову роботу і зараховані на посади лікарів(провізорів)-інтернів в базових закладах (установах) охорони здоров’я для навчання в інтернатурі.  Навчання в магістратурі проводиться на тій же кафедрі вищого закладу  освіти, на якій інтерн проходить очну частину навчання в інтернатурі.  Тривалість навчання в магістратурі визначається термінами навчання  в  інтернатурі і встановлюється на термін від 1,5 до 3-х років в залежності від спеціальності згідно з наказом Міністерства охорони здоров’я України “Про  затвердження Переліку спеціальностей та строки навчання в інтернатурі випускників медичних і фармацевтичних вищих навчальних закладів”. Для лікарів(провізорів)-інтернів, які одночасно навчаються  в магістратурі,  тривалість очної частини навчання в інтернатурі на кафедрах вищих закладів освіти подовжується на 3 місяці за рахунок відповідного скорочення тривалості стажування в базових закладах та установах охорони здоров’я.

Особи, що вступають до магістратури, подають на ім’я ректора університету такі документи:

1.      заяву;

2.      особисто заповнений листок обліку кадрів;

3.      копію диплома про повну вищу медичну (фармацевтичну) освіту;

4.      виписку з трудової книжки з записом про прийом на роботу в базовий заклад (установу) охорони здоров’я на посаду лікаря(провізора)-інтерна;

5.      рекомендацію вченої ради вищого закладу освіти до навчання в магістратурі;

6.     копію паспорта та копію ідентифікаційного коду;

7.     список опублікованих наукових праць і винаходів (при наявності).

Документи приймаються від вступників з 1 червня  по  31 серпня.

Підготовка в магістратурі здійснюється за рахунок:

 • коштів Державного бюджету України – за державним замовленням для роботи у державному секторі;
 • коштів юридичних та фізичних осіб – на умовах контракту – для роботи у державному і недержавному секторах.

Кожний вступник проходить співбесіду і складає вступні іспити з  спеціальності магістратури та з іноземної мови (англійської, німецької,  французької) в обсязі діючих програм для вищих  закладів  освіти. Співбесіда  та вступні іспити проводяться з 1 до 10 вересня.  При рівності конкурсних балів особи, які мають диплом про повну вищу освіту з відзнакою, мають переважне право при зарахуванні.  Вступники зараховуються на навчання з 10 жовтня наказом ректора вищого закладу освіти після отримання списків осіб, затверджених Міністерством охорони здоров’я України для зарахування до магістратури.

Наукові спеціальності

У ДВНЗ „Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України” перереєстрована магістратура за 19 науковими спеціальностями, зокрема:

 1. Акушерство та гiнекологiя
 2. Внутрішні хвороби
 3.  Хiрургiя
 4. Анестезiологiя
 5. Медицина невiдкладних станiв
 6. Загальна практика (сiмейна медицина)
 7. Урологiя
 8. Психiатрiя
 9. Педiатрiя
 10. Отоларингологiя
 11. Дерматовенерологiя
 12. Офтальмологiя
 13. Фтизiатрiя
 14. Iнфекцiйнi хвороби
 15. Неврологiя
 16. Ортопедiя та травматологія
 17. Фармація фармація
 18. Клінічна фармація
 19. Стоматологія

контактна інформацІя

Завідувач сектору аспірантури, клінічної ординатури та магістратури
доц. Потіха Наталія Ярославівна

вул. Майдан Волі , 1
46001 Тернопіль, Україна
науковий відділ
Телефон: (0352) 52-45-54