Skip to content

· СКЛАД ВЧЕНОЇ РАДИ ·

nimble_asset_image006

ЛИХАЦЬКИЙ
Петро Григорович

Голова вченої ради
ДЕКАН
медичного факультету
доктор біологічних наук,
професор кафедри медичної біохімії

nimble_asset_image007

ДЕНЕФІЛЬ
Ольга Володимирівна

Секретар вченої ради
доктор медичних наук, професор
професор кафедри патологічної фізіології

nimble_asset_image017

АНДРЕЙЧИН
Михайло Антонович

ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ
інфекційних хвороб з епідеміологією,
шкірними та венеричними захворюваннями
академік НАМН України, заслужений діяч науки і техніки України,
доктор медичних наук, професор

nimble_asset_image018

АНДРЕЙЧИН
Сергій Михайлович

ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ
пропедевтики внутрішньої медицини та фтизіатрії
доктор медичних наук, професор

nimble_asset_image019

БАБІНЕЦЬ
Лілія Степанівна

ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ терапії та сімейної медицини доктор медичних наук, професор

nimble_asset_DSC_0078-копія-1

БЕВЗЮК
Іван Юрійович

СТУДЕНТ
медичного факультету, 4 курс

nimble_asset_image020

БЕДЕНЮК
Анатолій Дмитрович

ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ
хірургії №1 з урологією, малоінвазивною хірургією та
нейрохірургією імені професора Л. Я. Ковальчука
доктор медичних наук, професор

nimble_asset_image053

БОЙЧАК
Назар Мирославович

СТУДЕНТ
медичного факультету, 6 курс

nimble_asset_image022

БОЯРЧУК
Оксана Романівна

ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ
дитячих хвороб з дитячою хірургією
доктор медичних наук, професор

nimble_asset_image024

ВАДЗЮК
Степан Несторович

ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ
фізіології з основами біоетики та біобезпеки
заслужений діяч науки і техніки України,
доктор медичних наук, професор

nimble_asset_image025

ВАКУЛЕНКО
Дмитро Вікторович

ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ
медичної інформатики
доктор біологічних наук, професор

nimble_asset_image026

ВЕНГЕР
Олена Петрівна

ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ
психіатрії, наркології та медичної психології
доктор медичних наук, професор

nimble_asset_image046

ВИХРУЩ
Анатолій Володимирович

ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ
української мови
доктор педагогічних наук, професор

nimble_asset_image054

ВОЙЦЕХОВСЬКИЙ
Максим Валерійович

СТУДЕНТ
медичного факультету, 5 курс

nimble_asset_image027

ГАЛАЙЧУК
Ігор Йосипович

ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ
онкології, променевої діагностики і терапії
та радіаційної медицини
доктор медичних наук, професор

nimble_asset_image028

ГЕРАСИМЮК
Ілля Євгенович

ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ
анатомії людини
доктор медичних наук, професор

nimble_asset_image029

ГНАТІВ
Володимир Володимирович

ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ
анестезіології та інтенсивної терапії
доктор медичних наук, професор

nimble_asset_image030

ГНАТЮК
Михайло Степанович

ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ
оперативної хірургії з топографічною анатомією
заслужений працівник освіти України,
доктор медичних наук, професор

nimble_asset_image031

ГУДИМА
Арсен Арсенович

ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ
екстреної та симуляційної медицини
доктор медичних наук, професор

nimble_asset_image032

ДЕЙКАЛО
Ігор Миколайович

ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ
загальної хірургії
доктор медичних наук, професор

nimble_asset_image004

ЗАПОРОЖАН
Степан Йосипович

ПРОРЕКТОР
з науково-педагогічної та лікувальної роботи
заслужений працівник охорони здоров’я України,
доктор медичних наук, професор

КАШУБА
Микола Олексійович

ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ
загальної гігієни та екології
доктор медичних наук, професор

nimble_asset_image034

КЛИМНЮК
Сергій Іванович

ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ
мікробіології, вірусології та імунології
доктор медичних наук, професор

nimble_asset_image003

КЛІЩ
Іван Миколайович

ПРОРЕКТОР закладу вищої освіти
з наукової роботи
заслужений діяч науки і техніки України,
доктор біологічних наук, професор

nimble_asset_image055

КОВАЛЬ
Анна-Марія Володимирівна

СТУДЕНТКА
медичного факультету, 6 курс

nimble_asset_image056

КОВАЛЬ
Дмитро Богданович

СТУДЕНТ
медичного факультету, 6 курс

nimble_asset_image001

КОРДА
Михайло Михайлович

РЕКТОР закладу вищої освіти
член-кореспондент НАМН України, заслужений діяч науки і техніки України,
доктор медичних наук, професор

КРИНИЦЬКА
Інна Яківна

ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ
функціональної і лабораторної діагностики
доктор медичних наук, професор

nimble_asset_image008

КУЧЕР
Світлана Вікторівна

ЗАСТУПНИК ДЕКАНА
кандидат медичних наук, доцент
доцент кафедри пропедевтики внутрішньої медицини та фтизіатрії

nimble_asset_image015

ЛОТОЦЬКИЙ
Віктор Васильович

ДИРЕКТОР інституту у складі
закладу вищої освіти
Навчально-наукового інституту моделювання
та аналізу патологічних процесів
кандидат медичних наук, доцент
завідувач кафедри медицини катастроф і військової медицини

nimble_asset_image035

МАЛАНЧУК
Лариса Михайлівна

ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ
акушерства та гінекології №1
доктор медичних наук, професор

nimble_asset_image036

МАРТИНЮК
Лілія Петрівна

ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ
внутрішньої медицини №3
доктор медичних наук, професор

nimble_asset_image038

МЕЛЬНИЧУК
Ірина Миколаївна

ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ
педагогіки вищої школи та суспільних дисциплін
доктор педагогічних наук, професор

nimble_asset_image057

МЕХЕДОК
Олександр Олександрович

СТУДЕНТ
медичного факультету, 5 курс

nimble_asset_image009

МИКОЛЕНКО
Анна Захаріївна

ЗАСТУПНИК ДЕКАНА
кандидат медичних наук, доцент
доцент кафедри патологічної анатомії
з секційним курсом та судовою медициною

 

nimble_asset_image039

МИСУЛА
Ігор Романович

ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ
медичної реабілітації
доктор медичних наук, професор

nimble_asset_IMG_7368-scaled

МІРОШНИК
Вікторія Андріївна

СТУДЕНТКА
медичного факультету, 4 курс

nimble_asset_image012

НЕБЕСНА
Зоя Михайлівна

ДИРЕКТОР інституту у складі
закладу вищої освіти
Навчально-наукового інституту морфології
доктор біологічних наук,
завідувач кафедри гістології та ембріології

nimble_asset_image040

ОЛЕЩУК
Олександра Михайлівна

ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ
фармакології з клінічною фармакологією
доктор медичних наук, професор

nimble_asset_image041

ПАСЄЧКО
Надія Василівна

ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ
внутрішньої медицини №1
доктор медичних наук, професор

nimble_asset_image042

ПІДРУЧНА
Світлана Романівна

ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ
медичної біохімії
доктор медичних наук, доцент

nimble_asset_image016

ПОКРИШКО
Олена Володимирівна

ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ ПРОФСПІЛКОВОГО КОМІТЕТУ
по роботі зі студентами
кандидат медичних наук, доцент
доцент кафедри мікробіології, вірусології та імунології

nimble_asset_image043

ПОПОВИЧ
Дарія Володимирівна

ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ
фізичної реабілітації, здоров’я людини
та фізичного виховання
доктор медичних наук, професор

nimble_asset_image014

ПОСОХОВА
Катерина Андріївна

ДИРЕКТОР інституту у складі
закладу вищої освіти
Навчально-наукового інституту фармакологiї,
гiгiєни та медичної біохімії iменi М.П. Скакуна
доктор медичних наук, професор
професор кафедри фармакології з клінічною фармакологією

nimble_asset_image044

РУДЯК
Юрій Аронович

ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ
медичної фізики діагностичного
та лікувального обладнання
доктор технічних наук, професор

nimble_asset_image045

САТУРСЬКА
Ганна Степанівна

ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ
соціальної медицини, організації
та економіки охорони здоров’я
з медичною статистикою
доктор медичних наук, доцент

nimble_asset_image058

СВИСТУН
Юлія Романівна

СТУДЕНТКА
медичного факультету, 5 курс

СЕЛЬСЬКИЙ
Петро Романович

ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ
патологічної анатомії з секційним курсом
та судовою медициною
доктор медичних наук, професор

nimble_asset_image005

СЛАБИЙ
Олег Богданович

ПРОРЕКТОР закладу вищої освіти
з науково-педагогічної роботи та соцiальних питань
доктор медичних наук, професор

nimble_asset_image010

СМАЧИЛО
Ірина Володимирівна

ЗАСТУПНИК ДЕКАНА
кандидат медичних наук, доцент
доцент кафедри внутрішньої медицини № 1

nimble_asset_image011

СОПЕЛЬ
Ольга Миколаївна

ЗАСТУПНИК ДЕКАНА
кандидат медичних наук, доцент
доцент кафедри загальної гігієни та екології

nimble_asset_image013

ТКАЧУК
Наталія Іллівна

ДИРЕКТОР інституту у складі
закладу вищої освіти
Навчально-наукового інституту медико-бiологiчних проблем
кандидат медичних наук, доцент
доцент кафедри мікробіології, вірусології та імунології

nimble_asset_image047

ФЕДОНЮК
Лариса Ярославівна

ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ
медичної біології
доктор медичних наук, професор

nimble_asset_image048

ФЕДЧИШИН
Надія Орестівна

ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ
іноземних мов
доктор педагогічних наук, доцент

nimble_asset_image049

ЦВЯХ
Андрій Іванович

ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ
травматології та ортопедії
з військово-польовою хірургією
доктор медичних наук

nimble_asset_image059

ШВЕД
Микола Андрійович

СТУДЕНТ
медичного факультету, 6 курс

 

nimble_asset_image050

ШВЕД
Микола Іванович

ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ
невідкладної та екстреної медичної допомоги
доктор медичних наук, професор

nimble_asset_image051

ШКРОБОТ
Світлана Іванівна

ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ
неврології
заслужений діяч науки і техніки України,
доктор медичних наук, професор

nimble_asset_image002

ШУЛЬГАЙ
Аркадiй Гаврилович

ПРОРЕКТОР закладу вищої освіти
з науково-педагогічної роботи
доктор медичних наук, професор

nimble_asset_image052

ЯШАН
Олександр Іванович

ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ
оториноларингології та офтальмології
доктор медичних наук, професор