Skip to content

Медичний факультет готує фахівців за напрямком:

Галузь знань: 22 «Охорона здоров'я»

Спеціальність: 222 Медицина

Рівень вищої освіти: другий (магістерський) рівень вищої освіти за спеціальністю 222 «Медицина»

Форми та терміни навчання:

На основі повної середньої освіти: денна – бюджетна, контрактна, 5 років 10 місяців.

На основі диплома молодшого спеціаліста/фахового молодшого бакалавра (нормативний термін навчання): денна – бюджетна, контрактна, 4 роки 10 місяців.

 

Галузь знань: 22 «Охорона здоров'я»

Спеціальність: 227 Фізична терапія, ерготерапія/Терапія та реабілітація

Рівень вищої освіти: другий (магістерський) рівень вищої освіти за спеціальністю 227 «Фізична терапія, ерготерапія»

Форми та терміни навчання:

На основі диплому за спеціальностями Здоров’я людини, Фізична реабілітація, Фізична терапія, ерготерапія, Фітнес та рекреація, Сестринська справа, Медсестринтсво, та /або на базі першого (магістрського), другого (магістерського) рівнів, ОКР спеціаліста, здобутих за іншими спеціальностями: денна – контрактна, 1 рік 10 місяців.

 

Галузь знань: 22 «Охорона здоров'я»

Спеціальність: 229 Громадське здоров’я

Рівень вищої освіти: другий (магістерський) рівень вищої освіти за спеціальністю 229 «Громадське здоров’я»

Форми та терміни навчання:

На основі дипломів бакалавра, спеціаліста, магістра: денна, заочна – контрактна, 1 рік 10 місяців.

 

 Галузь знань: 22 «Охорона здоров'я»

Спеціальність: 227 Фізична терапія, ерготерапія/Терапія та реабілітація

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський) рівень вищої освіти за спеціальністю 227 «Фізична терапія, ерготерапія»

Форми та терміни навчання:

На основі повної середньої освіти: денна – бюджетна, контрактна, 3 роки 10 місяців.