Медсестринські аспекти ЛФК і масажу

Кафедра фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання

Відповідальний за впровадження: к.б.н.  доц. Давибіда Н.О

Масаж є ефективним лікувальним і реабілітаційним методом, вживаним в цілях нормалізації функцій організму при різних захворюваннях і пошкодженнях. Популярність масажу постійно росте, він став об’єктом пильної уваги і наукового вивчення. Його використовують в хірургії, травматології, терапії, гінекології, невропатології, кардіології, ендокринології, спортивній медицині і реабілітації.

Класичний (загальний) масаж, має багатообразні прийоми, дозволяє широко варіювати дозування, візуально і дотиково контролювати точність виконання прийомів і оцінювати їх результати і так далі Класичний масаж має перевагу серед інших реабілітаційних видів,

оскільки тільки руками масажист може виявити зміни в тканинах масажованої області, виділити необхідні зони і цілеспрямовано впливати на них. Лікувальний масаж можна класифікувати по тих нозологічних одиницях, при яких він застосовується: масаж при травмах і захворюваннях опорно-рухового апарату, масаж при захворюваннях і травмах нервової системи, масаж при захворюваннях внутрішніх органів і так далі Для кожної групи захворювань характерні свої особливості техніки і методики сеансу масажу. При кожному захворюванні методика масажу залежить: від етіології, патогенезу, клінічної форми, течії і диференціюється у зв’язку з цими чинниками.

В системі практичної охорони здоров’я ЛФК і масаж на сьогоднішній день дві різни спеціальності. Проте, вони дуже тісно пов’язані між собою тим, що в їх основі застосування головного стимулюючого чинника життєдіяльності людини – фізичних вправ – для профілактики або лікування хвороб.

ЛФК представляє собою клінічну дисципліну, яка вивчає позитивний та негативний вплив фізичних навантажень різної інтенсивності (від гіпо- до гіпердинамії) на організм здорової та хворої людини. Спортивна медицина сприяє раціональному використанню засобів фізичної культури і спорту для гармонійного розвитку людини, зміцнення її здоров’я, підвищення загальної і спеціальної працездатності, профілактики захворювань.