Медсестринські теорії і процес

Кафедра клінічної імунології, алергології та загального догляду за хворими

Відповідальний за впровадження – ас. Лиха Л.М.

Розуміння теоретичних основ медсестринського процесу необхідне для його ефективного впровадження. Системна теорія, процес вирішення проблем, процес прийняття рішень, процес прийняття заключень, діагностичний процес та інформаційна теорія є базисом для побудови структурних одиниць медсестринського процесу. Системна теорія є основою на якій побудований медсестринський процес. Вона ілюструє, як кроки м\с процесу взаємодіють один з одним, утворюють цілу будову, яка є набагато більшою кожної із її частин.