Медсестринство в геронтології і геріатрії

Кафедра клінічної імунології, алергології та загального догляду за хворими

Відповідальний за впровадження – ас. Волков Р.К.

Під час вивчення дисципліни студенти оволодівають практичними навичками догляду за людьми похилого і старечого віку. Для осіб цього віку притаманна багатогранність патології, часта активність гострих захворювань та ускладнень хронічних патологічних процесів, особливості реакції людей похилого та старечого віку на ліки. Особлива увага приділена психологічним аспектам паліативної медичної допомоги. Не відділені від них проблеми продовження працездатності підготовки до переходу в пенсійний вік.