Медична реабілітація 

Кафедра медичної реабілітації

Відповідальний за впровадження: Бакалюк Т.Г.

Основною метою вивчення дисципліни є формування у студентів цілісного уявлення про можливості,
форми та методи медичної реабілітації, а також проведення комплексу заходів спрямованих на
відновлення відновлення втрачених в результаті захворювання функцій.
Оскільки одним із принципів реабілітації є ранній початок, що дозволяє попередити ускладнення –
проведення реабілітаційних заходів починаючи з реанімації є важливою складовою стабілізації основних
життєвих функцій пацієнта.
Ознайомлення з сучасними методиками реабілітації пацієнтів різної вікової категорії в стаціонарі,
амбулаторних умовах та санаторно-курортних закладах сприятиме досягненню у хворого максимальної
повноцінності на яку він може бути здатний у межах наявного в нього захворювання.