Методи дослідження слухової функції 

Кафедра функціональної і лабораторної діагностики

Відповідальний за впровадження: доц. Бакалець О.В.

Метою вивчення навчальної дисципліни є: засвоєння студентами принципів і навичок дослідження слухової функції при різних формах ЛОР-патології з наступною інтерпретацією отриманих результатів.
У результаті вивчення курсу студент має набути таких компетенцій:
1. Засвоїти загальні принципи дослідження слухової функції;
2. Оволодіти технікою проведення тональної та мовної аудіометрії;
3. Оволодіти технікою проведення тимпанометрії;
4. Оволодіти технікою дослідження вентиляційної функції слухової труби;
5. Оволодіти технікою визначення акустичної рефлексометрії;
6. Навчитись інтерпретувати отримані результати.